Bezpieczeństwo energetyczne – Kotły indukcyjne Pi (π)

Bezpieczeństwo energetyczneCo rozumiemy przez „ponadumowny pobór energii biernej”?

W praktyce rozliczenia ponadumownego poboru mocy opierają się na podstawie średnich wartości współczynnika mocy obliczanych za okres rozliczeniowy, dlatego do naliczania opłat nie są brane chwilowe przekroczenia zadanego współczynnika tg φ0.

Ponieważ przepisy nie definiują „uzasadnionego przypadku” a odbiorniki o charakterze indukcyjnym użytkują wszyscy odbiorcy (silniki, lodówki, chłodnie, oświetlenie wyładowcze), dlatego rozliczeniem za ponadumowny pobór energii biernej może zostać objęty praktycznie każdy odbiorca zasilany napięciem poniżej 1 kV.

Ten problem nie dotyczy użytkowników kotłów π – dlaczego?

Dopuszczalna wartość parametru tg φ0 w Polsce wynosi: tg φ0 < 0,4.

Dla kotłów indukcyjnych serii π wartości te wynoszą kolejno: π 10 kW – tg φ0 = 0,07 ; π 21 kW – tg φ0 = 0,11.